6 thoughts on “Hướng dẫn ColorNote – Đưa ghi chú ra màn hình

  1. Cảm ơn nhiều ạ, đứa hậu đậu như mình thì rất cần cái này😅. Tìm mấy nay mới thấy cái ưng ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *