2 thoughts on “Hướng dẫn kiểm tra và thay pin Iphone 5,5s tại sualayngay.net

  1. 1 là pin zin. Mà đã zin thì là của Apple sản xuất.

    Còn nếu đã không phải Apple sản xuất thì là pin lô hết.

    Tuy nhiên lô thì có nhiều loại, loại lô tốt, loại pin lô kém. Và đều là hàng nhái. Ko phải Apple sản xuất thì là hàng nhái còn gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *