20 thoughts on “hướng dẫn làm mờ hậu cảnh (xóa phông ) trong photoshop

  1. Video rất hay. Em rất khâm phục a, em góp í anh nên làm thêm dòng sub ở dưới để mọi người không bị bỏ sót í ạ.

  2. bạn ko ra video nữa ak. đúng là giọng bạn khó nghe thật nhưng mình vẫn nghe dc. mình đang mò photoshop với premiere

  3. rất cảm ơn bạn nhưng giọng bạn khá khó nghe. mình biết bạn bị vậy nên mình rất khâm phục. nhưng nếu bạn sub bên dưới thì bạn không cần nói người xem vẫn dễ tiếp thu và bạn cũng đỡ mệt.

  4. Mình cũng có một người bạn như bạn, phục bạn lắm, chúc bạn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa