11 thoughts on “Hướng dẫn lên đồ Morgana SP mùa 7 theo lối dùng tool hack

  1. tool mà ngu thế khác đéo gì đợi team gánh m chắc 4 đánh 5 cũng thắng… trói như t test tướng lần đầu ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *