11 thoughts on “Hướng dẫn sửa máy in Canon, HP lỗi bản in trắng tinh không có chữ 2016

  1. Làm chi tiếc chút ạ, ví dụ như bạn mở ở đâu. Thì bạn đưa cam vào đó.. chậm rải để mọi người biết là cần mở chổ nào là đúng

  2. Nếu muốn hỏi ac thì nói luôn đi
    vọc vạch mấy chục phút chẳng ra được cái gì?
    Lỗi bo nguồn rồi thánh ạ. Kiểm tra khối cao áp trên bo nguồn đi. Rõ khổ.

  3. tào lao. làm như mình giỏi lắm chi tùm lum. mà chỉ lỗi từ hôp mưc. còn những lổi trên máy là in không chay nha cha. ngu vừa thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *