8 thoughts on “Hướng dẫn tăng dung lượng file upload tối đa trong wordpress

  1. bạn oi cái XAM PP o đâu ra vây tư nhiên nhãy lên liê ko iêt lây đâu hêt ah? ban co the noi rõ lâu dau ko ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *