16 thoughts on “Hướng dẫn xóa chữ trong ảnh bằng photoshop cs6

  1. mình dốt! lần đầu học và lại học từ đầu mà bạn làm nhanh quá dừng hình liên tục để bắt chiếc rồi có những đoạn k hiểu sao đoạn nó k hiển thị như bạn để bắt chiếc . ôi! giá mà quen 1 bạn nào tình nguyện giúp mình chút…

  2. bạn ơi, sao mình làm theo bạn chỉ ak. mình xóa được chữ mà cái hình nó bị lem. k còn như hình gốc là sao bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *