9 thoughts on “iPhone nào nguy cơ thành cục gạch sau ngày 3/11? | M NEW #1

  1. duma , vì nghĩ k quạn trọng nên đến giờ vẫn chưa up lên ios10.3.4. Hâu quả là cái con ip5 bị k lên đc mạng nữa, ngày tháng thì bị sai. Thành cục gạch r, lúc sáng thì k sao nhưng giờ hết lên mạng luôn r, k upgrade dc luôn. Khuyên ae nào còn mạng thì hãy up đi nhé, h cx muộn r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *