38 thoughts on “KAIRON ĐAU ĐẦU KHI PHẢI CHĂM SÓC NHÓC ÁC QUỶ SIMMY SIÊU ĐÁNG YÊU *SIMMY MINIECRAFT*

 1. 25
  #daxemhet
  mà Sim ơi cái "rìu tử thần " mà sim gọi phải gọi là lưỡi hái tử thần mới đúng nha Sim

 2. /⌒ヽ 不想上班
   く/・〝 ⌒ヽ 
   | 3 (∪ ̄]
   く、・〟 (∩ ̄]
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ MEO MEO #DAXEMHET 25

 3. Theo tuổi của em là 1000 tuổi bé lắm á em theo cốt truyện là 4200 tuổi ồi đó 2000 tuổi là tuổi của cấp 3 thôi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa