6 thoughts on “Kchannel – Tuổi thơ trổi dậy với tựa game Half life 1.3

  1. sao màn hình chơi thì to mà chuột chỉ di chuyển dược trong phạm vi nhỏ ở góc trái trên cùng k vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *