26 thoughts on “KHI CrisDevilGamer CHƠI THAY ĐỒ BÚP BÊ

  1. ANH CRIS BẬN ÁO HỒNG CHỨNG TỎ LÀ "BỎ CHỒNG THEO TRAI" HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. 2019 rồi anh còn chơi gam đó nữa anh phải chơi gacha LIFE nhưng e cũng mới dọn q chơi
    E có gacha khác rồi

  3. Hay quá anh ơi 🐶🤗🤗🤗🤗🤗😚😚😚😍😍😊😊🤩🤩🤩😘😘😄😄😄😃😃😎😎😎😋😋😋😊😊😉😉😁😁🐵🦄🦄🐄🦌🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤩

  4. Anh bị bê dê hả khùng ba chấm khùng Anh là con trai mà sao chơi búp bê Anh bị khùng hả Đúng là thằng bêđê Đúng là thằng mắc dịch giường ngu mà vừa khùng tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa