KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TP.HCM – NỀN TẢNG ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH PHỐ THÔNG MINH.TP.HCM: XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ MỘT CÁCH CĂN CƠ, BÀI BẢN HƠN.

Đó là chia sẻ của bà Võ Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh tại Chương trình KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN (ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) – Tháng 4/2019

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là một kế hoạch tổng thể để chuyển đổi trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin của bộ máy chính quyền thành phố từ trạng thái hiện tại tới trạng thái đích vào năm 2025, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của thành phố phát triển thành một đô thị thông minh

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số để quản lý và điều hành đô thị thông minh. Theo đó, những chuẩn mực xây dựng và phát triển đô thị thông minh luôn được tham chiếu trong từng bước chuyển đổi trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 và đã chính thức công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/10/2018

#Smartcity #Ketnoikhonggioihan #KientrucCQDT #1022 #tphcm

Nguồn: Tư liệu của Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *