KIM OANH GROUP HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI NGÂN HÀNG OCB, CORNERSTONE VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TRUNG HẬUTheo biên bản ký kết, OCB cam kết sẽ đồng hành và tài trợ vốn cho Kim Oanh Group trong hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển dự án bất động sản….

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *