Kỷ yếu lớp ĐTƯD K14A🎼 THÁNG NĂM VỘI VÃ…………….
Chẳng có một định nghĩa nào đủ trọn vẹn để nói về tuổi thanh xuân của một đời người. Nếu ai đấy hỏi tôi có gì lúc này, tôi sẽ chỉ có một câu trả lời: “Tôi có thanh xuân”.
_______________________________________________

Kỷ yếu lớp ĐTƯD K14A – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ^^

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa