Làm đẹp hay mạo hiểm với tính mạng bản thân?VTC Now | Liên tiếp những vụ tử vong trong quá trình làm thẩm mỹ thời gian qua đã dấy lên nỗi lo lắng của không ít chị em phụ nữ đồng thời cũng phủ mây đen lên giới thẩm mỹ viện.

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://chromano.me/category/khoe-dep

2 thoughts on “Làm đẹp hay mạo hiểm với tính mạng bản thân?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa