Làm Video Phim Ngày Xưa l Hiệu Ứng Phim Cũ XưaVideo này chỉ hướng dẫn phần chuyển phim màu thành phim cũ xưa.
Còn phần lồng tiếng thì sem video này nhé:
Âm thanh dế kêu, gà gáy:
Phần mềm: Proshow Producer 9
Hiệu ứng (film noise effect): các bạn cứ download những hiệu ứng này ở youtube.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

2 thoughts on “Làm Video Phim Ngày Xưa l Hiệu Ứng Phim Cũ Xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa