25 thoughts on “Le Huu Nhiem – Hướng dẫn khởi động phần mềm Mario (luyện gõ mười ngón)

  1. Tất cả các hệ điều hành từ Windows Vista trở về sau đều sử dụng công nghệ mới nên không chạy được những ứng dụng được xây dựng trên nền DOS như phần mềm MARIO. Nếu muốn chạy những phần mềm đặc biệt này chúng ta phải sử dụng những phần mềm giả lập DOS như DOSbox hoặc cài máy ảo chạy các hệ điều hành hỗ trợ nền DOS như Windows XP trở về trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *