3 thoughts on “Leblanc Faker với bảng ngọc mới mùa 8 Giết đối phương Trong 1 Nốt Nhạc

  1. Leblanc faker choi thi noi chi nua mà bảng ngọc lên theo hướng sat thủ ah lên điêm nhah áp đảo thế kìa mà

  2. bảng ngọc leblanc mùa 8 của faker có trong video các bạn xem và nhớ Đăng Ký kênh mọi góp ý xin bình luận phía dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *