4 thoughts on “LÊN 3000 ELO RỒI QUÁ ĐƠN GIẢN POKIWAR GAME │ PHT │

  1. xem a gặp a1 4 ván mà sướng quá trời e ao ước gặp 1 trận mà k dc đánh hơn 10 ván ms có tí cơ hội gặp 1 ván a1 (~_~|||) gặp t3 4 gen trở lên như cơm bữa 1 ngày là 10 ván căng thẳng @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *