11 thoughts on “Liên Quân Mobile [ butterfly ] Mùa 10 – Cách lên đồ và bảng ngọc chuẩn cho butterfly mùa 10 cực khoẻ

  1. Sao e để ý mà ko phải ko nữa nha lúc kia e chơi yorn đc mvp thì 1 2 tiếng sao có clip quay yorn cx giống clip này nữa nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa