20 thoughts on “Loa pioneer cs616: quá ngọt ngào chi tiết: CƯƠNG AUDIO LAI CHÂU 0918099388

  1. bát mềm là đặc điểm của pioneer nó thiên về nghe nhạc vàng , mà không ảnh hưởng đến hàng xóm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa