LỚP ĐỊA LÝ PHONG THỦY BT CƠ BẢNMuốn học Địa lý phong thủy phải đắc được Tam Quán:
1. Nhất quán Thiên địa (Thiên quái, địa quái), định Thư Hùng;
2. Nhị quán, Tấn Thoái, định Tam Ban [chú ý không phải tam ban là 1-4-7, 2-5-8 và 3-6-9 đâu nhé];
3. Tam bài Vận khí, định Sinh Nhân (thừa sinh khí chính là, phải định cục (nhất quán, nhị quán để xem ngũ hành của cục vượng khí gì), sau đó mới thích hợp mà dụng!).

Lớp ĐLPT cơ bản trang bị cho các bạn một số kiến thức rất quý giá về Nhất quán, nhị quán liên quan đến:

1. Thanh Nang Kinh!
2. Thanh Nang Tự!
3. Thanh Nang Áo Ngữ!
********** phần nâng cao (sẽ học lớp sau), về:
4. Thiên Ngọc Kinh!
5. Bảo Chiếu Kinh & Hải Giác Kinh (Nguyên / Huyền Nử Thanh Nang Kinh)**************

Lịch sử của Thanh Nang Kinh từ đâu ra, chắc có lẽ mọi người trên đây ai cũng biết. Vậy tôi xin tóm tắc vào lúc đời nhà Thanh, đặc biệt là Càn Long. Càn Long vì muốn chứng minh cho lịch sử mình là vị Hoàng Đế có công nhất trong lịch sử Trung Hoa, ông ra lệnh cho các văn sĩ, học giả, quan lại, v.v… tập trung vào viết Khâm Định Tứ Khố Toàn Thư.

Các sĩ phu nhà Minh (là những người nắm yếu quyết Thanh Nang Kinh) lúc bấy giờ có người đồng ý tham gia, nhưng cũng có người theo Thiên Địa Hội, phản Thanh phục Minh, hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Trong Tứ Khố Toàn Thư, có một phần dành riêng cho “Khâm Dư” tức là Địa Lý. Nói về chuyên mục Địa Lý trong Tứ Khố có vài người, bản được in ra cho dân coi mà ngày chúng ta có thấy bán trên thị trường, gọi là Táng Thư.

Bộ này do ho Kỷ tác bút, tôi có đọc qua. Tất cả đều có 2 vế, một là nguyên văn (nguyên bổn của kinh văn) và phần thích nghĩa, do tác giả (Kỷ Hiếu Lam) chú thích.

Họ Kỷ tuy không giải thích được rõ ràng những bí quyết thanh nang đồ, nhưng nguyên bản không thay đổi.

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *