Màn hình LED P3 trong nhà ngân hàng nhà nước NAMLONGEMC (SLED)Màn hình led p3 trong nhà
Lắp đặt tại ngân hàng nhà nước
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Điện tử truyền thông Nam Long

Thời gian hoàn thành: tháng 11 năm 2019

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa