17 thoughts on “Mậu binh online phòng 100m đưa hinh ảnh bon quay bài lên sống hết

  1. Binh với bọn quây cứ xếp binh lủng cho nó khó đoán chút..!! Còn 20s sau xếp lại. Chơi với nó kiếm đường chống lại kg

  2. anh ơi không phải quây là người mik chơi đâu ạ mà là người của zinh chơi để kiếm gold bán lại cho 1 người ở trong grup mậu binh bán lại cho mik để hút máu

  3. Bài người nào người đó. binh người đó chứ sao quây. Thấy nó vẫn binh như thường mà anh.
    E thấy bài chúng nó phải binh vậy thôi chứ sao.

  4. Tai hôm nay minh lo thông báo lên nhom mâu binh nên bon quoay ko choi voi mình đe mình đoi ac khac vao lam lip

  5. Chao moi người mình từ đây sap tới mình đi don cai đóng rác này moi clip mình đang lên điêu gởi cho vng hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *