7 thoughts on “Máy phát điện gió 1.5kw tel.+84903030192

  1. 1bo như vậy giá bao nhiêu bạn ơi,chỗ mình chính phủ đang bận tham ô k phủ điện lưới cho, thủy điện cách nhà mình chưa đến 10km mà không cho, cần lắm ánh sáng

  2. Trọn bộ gồm tuabin, acquy, bộ sạch và điều khiển tự động (inverter) là bao nhiêu vậy bạn? 0943797767

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *