35 thoughts on “MINI GAME : ĐẤU TRƯỜNG KHOÁNG SẢN MINECRAFT ** CUỘC CHIẾN SINH TỒN CỦA NOOB TEAM

  1. Mong anh lam them ve minigame nay nhieu hon em rat thich video nay tang anh mot like nay😄😄😄😄😊😊😊😊😊

  2. Với danh dự là Fan chân chính của anh noob thì em đề nghị:
    Chị cừu để anh noob hôn 1 cái 🙂
    Kk làm cũng dc :V 🙁 ;-;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa