30 thoughts on “MINI GAME : ĐẤU TRƯỜNG KIM CƯƠNG ** CUỘC CHIẾN ENCHANT CỦA NOOB VS PIXEL TRONG ĐẤU TRƯỜNG KHOÁNG SẢN

  1. anh chơi mini game cùng noob team đi anh. nhớ là mini game do anh tạo ra đó, không phải là anh lấy mini game của người rồi anh vào đó làm chủ đâu . chào anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *