21 thoughts on “Một kết thúc khác của Doraemon

  1. thật ra nếu ai chú ý thì đây là 1 thuyết âm mưu được lập trình trong mèo ú nếu nobita bì j đó …
    và cũng có thể đây đây là doramon ở 1 vũ trụ khác nói chúng là có thể( chỉ có thể thôi) cái kết này vẫn tồn tại 1 vũ trụ khác thời gian khác đia điểm khác

  2. Cái kết này là hợp nhất dù hơi buồn nhưng cũng phải chấp nhận thôi chiếu hoài cũng chán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *