8 thoughts on “MSSQL Server: Sửa lỗi không thể kết nối localhost cổng 1433.

  1. cho e hỏi sao bên e chỉ có protocols for SQLEXPESS thôi ạ??? không có MSSQL ạ =(( anh hướng dẫn giúp e để hiện lên cái đó dk k =((

  2. cho minh hoi ty minh để ip động có được không vi để tĩnh thì ko sao nhung để động lai không truy cập đươc từ xa mà để tĩnh mạng thinh thoang lai báo vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *