NẤU XÔI LẠC_XÔI ĐẬU PHỘNG chuẩn vị miền quê.NẤU XÔI LẠC_XÔI ĐẬU PHỘNG chuẩn vị miền quê.

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://chromano.me/category/am-thuc

3 Comments

  1. Giang Vũ Trường 10/11/2019
  2. Hà Bùi 10/11/2019
  3. Hoàng NaNa 10/11/2019

Leave a Reply