Nể phục cách làm bông tay của nghệ nhân ở Gò Vấp , TP.HCMXin chào các bác, hôm nay em đưa các bá tham quan một vườn cây cảnh đẹp tại gò vấp, Thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thăm vườn nghệ nhân này chúng ta phải nể phục cách làm các bộ bông tay. một đẳng cấp làm mà ta cần học hỏi, chúc các bác xem video vui vẽ và học những cách làm để áp dụng cho vườn cây nhà mình,

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://chromano.me/category/khoe-dep

11 thoughts on “Nể phục cách làm bông tay của nghệ nhân ở Gò Vấp , TP.HCM

  1. Kiếng cổ dáng tam cang ngũ thường là nam. Tam tùng tứ đức là nữ . Tam tùng là xuất gia tùng phụ . Xuất giá tùng phu. Phu tử tùng tử. Tứ đức là công dung ngôn hạnh

  2. Cặp mai chiếu thủy đó. Kiếng cổ vn dáng tam cang ngũ thường. Cây tử tam cang là . Quân thần cang. Phụ tử cang. Phu thê cang. Ngũ thường là. Nhân nghĩa lể trí tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa