Ngân hàng nhà nước siết mạnh với cho vay Bất động sản từ năm 2020 | Tài Chính Kinh Doanh 21/11/2019MUA NHÀ 2019 HOẶC KHÔNG BAO GIỜ Ngân hàng nâng hệ số rủi ro lên 200%, siết chặt việc giải ngân từ 65% – 75% như hiện tại xuống còn 30% -…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa