Ngân hàng sữa mẹ: 135 bà mẹ cứu sống hàng ngàn trẻ sinh non và bệnh nặngphongsuthanhnien #tinnongthanhnien Chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ đã giúp cứu sống hàng ngàn trẻ sinh non và …

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa