Nghệ thuật đường phố // trước công viên biển Tuệ Tĩnh vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuầnMỹ thuật đường phố hoặc Nghệ thuật đường phố là nghệ thuật thị giác được tạo ở không gian công cộng, thường là tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bên ngoài các địa điểm nghệ thuật truyền thống và thường là phi thương mại.
Vidieo trực tiếp tại công viên biển Tuệ Tĩnh vào tối thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần !

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa