người cao tuổi xuân maiHiệu quả hoạt động Câu lạc bộ tin học Cựu chiến binh và Người cao tuổi
Lâu nay việc tiếp cận công nghệ thông tin để ứng dụng hàng ngày đối với người cao tuổi vẫn luôn là việc khó khăn. Tại thị trấn Xuân Mai đã thành lập một Câu lạc bộ Tin học dành cho Cựu chiến binh và Người cao tuổi. Để Câu lạc bộ này ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả có sự đóng góp không nhỏ của Cựu chiến binh Nguyễn Minh Đức.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa