NGUYÊN LÝ CỦA BỘ TRUYỀN ĐỘNG VI SAI – PHIM NĂM 1937.Hai bánh sau xe ô tô thường đóng vai trò dẫn động, nhận lực truyền từ động cơ thông qua trục chuyển động (driveshaft), tới trục sau (axle) rồi tới các bánh xe.
Khi xe đi thẳng, hai bánh quay với tốc độ như nhau.
Khi xe ô tô đi qua các góc rẽ, các bánh xe quay với các tốc độ khác nhau. Các bánh ở ngoài di chuyển dài hơn nên tốc độ quay của trục bánh nhanh hơn. Cũng thời gian đó, các bánh ở trong góc di chuyển ngắn hơn nên tốc độ quay của trục bánh xe chậm hơn.
Để giải quyết vấn đề không đồng tốc của hai bánh sau, bộ truyền động vi sai (differential gears) ra đời.
Video này sẽ trình bày cơ chế hoạt động của bộ truyền động vi sai trên ô tô.
Phim đen trắng, sản xuất năm 1937.
***
Phụ đề thực hiện bởi Team Youtube và FaceBook PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *