3 thoughts on “Những Mảnh Đời Đen Trắng #1 – Truyện Dài của Nguyễn Quang Lập | Trò Chuyện Đêm Khuya

  1. Mình nghĩ thêm nền nhạc hiệu đọc truyện đêm khuya thì thật tuyệt vời. Âm thanh gợi về 1 thời dĩ vãng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *