28 thoughts on “NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ The Heirs Tập 13 lồng tiếng

  1. Choi Yong Do ơi anh rất tốt, nhưng….. má nó Kim Tan tốt hơn anh ak! Phim này ai cũng đáng thương…..,người này càng đáng thương hơn người kia….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *