Ninh Kiều – Công trình công viên cặp rạch Khai Luông bị đình trệCông trình công viên cặp rạch Khai Luông, đoạn từ cầu Ninh Kiều đến Cầu đi bộ được triển khai thi công nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *