NP24 – Cách Làm Cho Bức Tường Đẹp Không Tỳ Vết. How To Make A Beautiful Wall InaccessibleNP24 – Cách Làm Cho Bức Tường Đẹp Không Tỳ Vết. How To Make A Beautiful Wall Inaccessible

Cách trát tường chuẩn phẳng nhàn không vất vả bằng cách vào vữa lần 1 cán phẳng sau một ngày vào một lớp vữa mịn mỏng để tạo mặt nhãn bóng cho bức tường …How to smooth standard plaster without strenuous by first rolling into the grout for a day after rolling into a thin layer of mortar to create a glossy label on the wall …
#NamPhongVlog24 #cachlamchobuctuongdepkhongtyvet #trattuong

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://chromano.me/category/khoe-dep

9 thoughts on “NP24 – Cách Làm Cho Bức Tường Đẹp Không Tỳ Vết. How To Make A Beautiful Wall Inaccessible

  1. Cách dùng đèn chiếu sáng làm cho vách tường không tì vết thật hay sáng kiến mới của thợ hồ là đây

  2. Buổi tối vậy mà vẫn làm cho bức tường đẹp..Bạn làm việc thật chăm chỉ và tỉ mỉ lắm bạn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa