Nữ Điều Đưỡng Bị Đánh Bệnh Viện Nhi Đồng 1 mới đây và Vụ Bác Sĩ bệnh viện Xanh Pôn tháng 4/ 2018Vụ việc ngày 16/11/2019 nữ điều dưỡng bv Nhi Đồng 1 bị người nhà của bệnh nhi 9 tuổi đánh phải nhập viện…vụ này gây bức xúc như vụ Bác Sĩ bệnh viện XANH PÔN năm ngoái luôn..

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

27 thoughts on “Nữ Điều Đưỡng Bị Đánh Bệnh Viện Nhi Đồng 1 mới đây và Vụ Bác Sĩ bệnh viện Xanh Pôn tháng 4/ 2018

  1. Sao đánh người ta kì vậy. Dù như thế nào cũng không được đánh người chớ. Nhờ bạn mà mình biết được thông tin này

  2. Vừa mới cho con đi viện thấy bác sỹ ở đấy kể giờ mới xem video của bạn hiền. Cảm ơn bạn chia sẻ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa