Nữ điều dưỡng bị đánh do nữ hộ sinh BV Từ Dũ “kích động” chồngVTC Now | Sở Y tế TPHCM xác định người phụ nữ có liên quan trực tiếp đến vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 bị đánh gãy xương hàm là nữ hộ sinh của Bệnh viện Từ Dũ.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

3 thoughts on “Nữ điều dưỡng bị đánh do nữ hộ sinh BV Từ Dũ “kích động” chồng

  1. Trước hết hãy bắt và tạm giữ điều tra với thầng đàn ông này đã ! Không thể dùng bạo lực đối với phụ nữ như vậy , cũng không thể 1 vài lời xin lỗi rồi bỏ qua !😪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa