Om gà chọi theo kinh nghiệm Miền NamOm gà chọi theo kinh nghiệm Miền Nam là ứng dụng rượu ngâm thuốc Bắc và một số cây thuốc Nam . Chỉ dành om cho các chiến kê sau khi đá thắng trận . Nhanh phục hồi sức khẻo , mạnh gân cốt.
Facebook ;

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa