13 thoughts on “Phân quyền – Phần Mềm Quản Lý Công Văn Miễn Phí

  1. A cho e hỏi chút. phần nhật ký sao e nhập dữ liệu xong đóng phần mềm rồi mở lên là ko còn dữ liệu trong nhật ký ạ.

  2. Phần mềm hay kiểm tra và tự động kết nối Internet mà không xin phép. Sử dụng phần mềm để nhập liệu văn bản của Công ty, cơ quan Nhà nước thì tiềm ẩn rủi ro vô cùng. Có thể tác giả không có ý hại người dùng, nhưng cách làm không tường minh này thì không đáng là phần mềm chuyên nghiệp và phổ cập. Tác giả nên cân nhắc về những kết nối Internet trong phần mềm (Đã cho phép dùng free thì đừng đòi kích hoạt)

  3. phần mềm tự kết nối tới website. Nếu không cho kết nối sẽ không dùng được. Các bạn cân nhắc trước khi dùng

  4. phần mềm còn lỗi nhiều lắm. cần phải thêm và xóa được đơn vị phát hành cũng như nhân viên chúc bạn thành công. nói chung quản lý văn bản không cần nhất thiết là phải có phần mềm này kia các bạn lấy exel tạo cũng song thôi không cần nhức nhối quá làm gì nhé.

  5. Admin cho mình hỏi. mình muốn phân quyền cho 1 nhóm nhân viên (ví dụ: nhân viên phòng KHKT) chỉ được xem và chỉnh sửa 1 nhóm hồ sơ ( ví dụ: hồ sơ KHKT) mà không được phép xem 1 nhóm hồ sơ khác (ví dụ: hồ sơ tổ chức nhân sự) thì mình phải làm thế nào? Hiện tại các nhóm nhân viên đang có thể xem được tất cả các nhóm hồ sơ

  6. Admin cho em hỏi chút sao bên mục nhân viên xử lý e không thể xóa nhân viên đó đi được ạ. và mục người duyệt không hiển thị tên giám đốc là sao khi e đã tạo nhóm ban giám đốc để duyệt công văn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa