Phần thi làm khán giả đứng hình của top 5 Người đẹp xứ Dừa 2019#Nguoidepxudua #Bentre
Được đánh giá là gương mặt đẹp loạt vào top 5 Người đẹp xứ Dừa nhưng em làm khán giả đứng hình qua phần thi ứng xử

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://chromano.me/category/khoe-dep

23 thoughts on “Phần thi làm khán giả đứng hình của top 5 Người đẹp xứ Dừa 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa