Philippines gấp rút hoàn thiện sân trước ngày U22 Việt Nam đá trận ra quân SEA Games 30Một ngày trước khi U22 Việt Nam đá trận ra quân, sân Binan Stadium vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.Sân Binan Football là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa