42 thoughts on “Phim Chiếu Rạp Hay Nhất 2018 | TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA | Once Upon a Time

  1. Phim điện hay ngắn gọn nếu không xem phim bộ phien bản truyền hình thì khi xem phim điện ảnh sẽ chẳng hiểu hết được y và nghĩa của phim

  2. Coi bản truyền hình rồi mới thấy. Bản điện ảnh này nội dung lung tung. Dạ Hoa .Bạch Thiển tạo hình khác xa truyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa