39 thoughts on “Phim Hài Chàng Ngốc Phiêu Lưu Ký | Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay [HD]

  1. Chia buồn cùng sự mất mát của gia đình nghệ sĩ Anh Vũ
    Chia sẻ phim hay của nghệ sĩ Anh Vũ các bạn nhé

  2. Cái anh mà lấy đất mình thấy quen quen hình như cũng đóng trong cổ tích nào đó mà mình quên ai biết hông nhắc mình với

  3. Qua bao nhiêu ngày tháng rồi mà xem lại vẫn còn nhớ chú bên kia mong chú vui vẻ cho chú mau sieu thoát

  4. Hôm nay nghe tin Chú Mất vào xem lại cổ tích

    Mong chú Siêu thoát. các bạn ủng kênh của mình nhé hãy cho tôi 1 sub

  5. vinh biet anh vu chac co le anh da yen ngu roi chung em luon ben canh anh 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa