36 thoughts on “Phim Hành Động Cực Hay | Điệp Huyết Cô Đảo – Tập 1 | Thuyểt Minh

  1. 11 chị xinh đẹp lần mà phải hy sinh cuối cùng còn co 3 chị à buồn thật..😭😭

  2. Phim gì mà dã man.Tốn công sức đào tạo được 11 nữ đặc công xuất sắc.Đem mấy thằng tử tù được trang bị vủ khí được giết hại các nữ đặc công tay không tấc sắt. Coi mạng người như cỏ rác

  3. Phim vãi trưởng đặc công tinh nhuệ mà cả đám gặp ít chuyện vào hang địch mà gào thét như đàn vịt phím vớ vẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *