Phim Hoạt Hình cũ của 8X – đầu 9X (4/7)Sau đây là một số phim từng chiếu ở các đài truyền hình HTV7 HTV9 VTV3 VTV2 VCTV BTV1 BTV2…
_thuở ấy chưa có ăng ten xoay nên tỉnh nào xem tỉnh đó.nên 1 số phim có thể bạn chưa xem nhưng ở nơi khác nó là “đặc sản”.
_và một số phim phải thuê băng mới có 🙂

_Đàng tiếc là phải dừng lại ở tập 4.còn rất rất nhiều phim tôi chỉ nhớ chứ chưa thể tìm ra nữa.

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *